Installation av bergvärmepumpar

Här går vi igenom hur en bergvärmeinstallation går till och hur du hittar leverantörer och installatörer av bergvärmepumpar i ditt område.

För att komma igång med installationsprocessen och för att hitta rätt på den breda marknaden av bergvärmepumpar och installatörer rekommenderar vi att du följer följande sju steg där vi berättar hur du som husägare ska gå tillväga och hur själva borrningen och bergvärmeinstallationen går till:

1. Se över din nuvarande energisituation

Först och främst bör du - så gott det går - räkna på vad ditt hus förbrukar i dagsläget när det gäller värme, och tappvarmvatten. Då har du en grund att stå på när olika bergvärmefirmor granskar ditt behov och hur mycket du kan tänkas spara med de bergvärmepumpar de rekommenderar. bergvarmepumpar-installation.

2. Börja offertprocessen

Nu är det dags att kontakta flera olika bergvärmeföretag i din region. För enkelhetens skull rekommenderar vi dig att använda en bra och kostnadsfri tjänst för att ta in offerter på bergvärme kostnaden, utan förbindelser. Att ta in anbud från olika firmor är A och O när man skaffar värmepump, eftersom varje installation är unik (läs mer om hur bergvärme fungerar).

3. Jämför och välj bergvärmeinstallatör

När du granskat de olika offerterna och skillnaderna i pris för bergvärme, då är det dags att välje den leverantör/installatör som känns bäst både i pris och förtroende. Ring gärna deras referenser och hör vad dessa säger för att få en bredare bild.

4. Dags att borra för bergvärme

Nu gör installatören ett dimensioneringsförslag åt dig, alltså en beräkning på hur djupt du behöver borra (ofta någonstans mellan 100 och 200 meter, läs mer om olika borrdjup här) för att få ut maximal värme och effekt från din bergvärmepump. Borrningen kan ske i princip när som helst på året.

5. Bergvärmepumpen installeras

När energibrunnen/borrhålet är klart förs kollektorslangen ned och kopplas till bergvärmepumpen, som i sin tur kopplas till husets värmesystem. Denna del av installationen, precis som borrningen, räknas som arbetskostnad och där får du dra av hälften av kostnaden upp till 50 000 kr/person och år genom ROT-avdrag. För mer om kostnad och ekonomiska fördelar med bergvärmepumpar rekommenderas guiderna Kostnad Bergvärme samt Besparing Bergvärme.