Bergvärmepumpar - bäst i test

 

Bäst i test - 10 bergvärmepumpar

Energimyndigheten genomför varje år en rad tester som en del i sitt arbete för att förmedla kunskap om effektivare energianvändning till hushåll.

Att veta vilka faktorer som är viktiga att mäta på bergvärmepumpar kommer att underlätta för dig att själv göra en lyckad bergvärmeinstallation. Som lekman bör du alltid i första hand utnyttja experternas kompetens - låt godkända installatörer av bergvärmepumpar se över just din situation och vilken dimensionering/borrdjup du behöver.

Ta in flera olika offerter från certifierade installatörer av bergvärmepumpar för att få bästa pris. 

De bergvärmepumpar som testades var:

  • Bosch Compress EHP 11 LWM
  • CTC EcoHeat 310
  • Daikin EGSQH10S18AA9W
  • EviHeat GeoSun 1 10
  • IVT Premium Line EQ C10
  • Nibe F1245-10
  • Nibe F1255-16
  • Thermia Diplomat Optimum G3,10
  • Thorén Thor 10
  • Viessmann Vitocal 343-G

Du kan också läsa på om bergvärmepump pris om du undrar vad det kostar med bergvärme.

Bergvärmepumpar dimensioneras i olika storlekar beroende på hushållets energibehov. De kommer också i många olika varianter och utföranden, exempelvis kombinerade bergvärmepumpar och solfångare, eller helt enkelt med olika "effektstorlek" (hur kraftfulla bergvärmepumparna är).

Viktiga delar vid ett test av bergvärmepump

Här går vi igenom de viktigaste sakerna att titta på när du väljer värmepump att koppla till din energibrunn (hålet som borras för kollektorslangen) och värmedistributionssystemet i ditt hus. 

1. Värmefaktor (även kallat COP) vid olika temperaturer

±0ºC   3,3
-5ºC    3,0

Vad betyder det? I exemplet ovan så är värmefaktorn för den aktuella bergvärmepumpen 3,3 vid noll grader, alltså hur mycket just den värmepumpen ger i förhållande till hur mycket el den förbrukar (i det här fallet alltså 3,3 gånger mer).


2. Årsvärmefaktor för bergvärmepumpar

Årsvärmefaktor är den värmefaktor/COP som beskrivs ovan men över ett helt år. Detta genomsnitt blir alltså sannolikt mer rättvisande än värmefaktorn i sig, som ofta innebär en värmefaktor/COP vid bästa möjliga förutsättningar.

Årsvärmefaktorn för en villa

Energibehov (kilowattimmar)/år:        Årsvärmefaktor

25 000 kWh                                            3,0
35 000 kWh/år                                        2,9
45 000 kWh/år                                        2,6
55 000 kWh/år                                        2,3

 Gul villa fotograferad framifrån. Svensk flagga bredvid dörren.
Runt 30 000 kWh/år är en ganska normal siffra att ligga på för svenska husägare.

3. Energibesparingen

Den siffra som de flesta husägare som funderar på bergvärme är intresserad av - hur stor blir besparingen?

Givetvis påverkar fler faktorer än bara själva värmepumpen (till exempel djupet på borrhålet) men detta är ändå en bra utgångspunkt för att räkna ut hur mycket pengar du har chansen att spara per år:

Energibehov för bostaden     Potentiell energibesparing/år

25 000 kWh/år,                        17 100 kWh/år
35 000 kWh/år                          22 800 kWh/år
45 000 kWh/år                         27 900 kWh/år
55 000 kWh/år                         31 400 kWh/år

Besparingen i kilowattimmar får sedan multipliceras med ditt nuvarande pris i kr/kWh för att få fram hur mycket du sparar med bergvärmepump i reda pengar. Då kan du också räkna ut kostnaden för att installera bergvärme.

Observera att energibesparingen också hänger på i vilken "klimatzon" du befinner dig - Sverige är ett avlångt land och därför är det olika förutsättningar beroende på om du installerar bergvärmepump i Lappland eller i Skåne.

4. Buller-/ljudeffektnivå

Buller är en viktig faktor att ta hänsyn till, detta anges i princip alltid som ett enkelt decibeltal (dB). I detta fall anges ljudnivån till 50 dB. Fråga din bergvärmefirma om vad de rekommenderar vad gäller ljudnivån på din värmepump.

Varmvattenberedare för bergvärmepump

Bergvärmepumparnas huvudsyfte är att värme upp huset genom ett vattenbaserat värmedistributionssystem (värmen transporteras genom vatten till radiatorer/element). Men värmen kan också utnyttjas till att värma vatten för dusch, bad och kranar i kök/badrum. Så här kan en varmvattenberedare beskrivas:

Typ: TWS-beredare (spiralvärmeväxlare)
Material: Kopparfodrad stålplåt med värmeväxlare i koppar
Volym (i liter): 190 

Övrigt

Därefter är det mer "sekundär information" som brukar delges runt pumpen, alltså saker som inte direkt är kopplade till hur väl den fungerar.

Det kan vara märke/modell, vilket köldmedium (ämne med låg kokpunkt som utsätts för tryck) som används, vad den har för mått i centimeter, hur väl bruksanvisningen fungerar och liknande.

Viktigast är inte för dig som konsument att lära dig alla ovanstående detaljer utantill utan att ha en övergripande förståelse när du diskuterar med potentiella leverantörer och installatörer av din värmepump.

Efter att du begärt in offerter från några olika sådana så kan du som har läst på bättre kommunicera med dem och på så sätt också göra en bättre affär!

Så, hur gick det för de 10 modellerna av bergvärmepumpar i testet?

Här kan du läsa testet i sin helhet: Energimyndigheten - test bergvärmepumpar. Här är en sammanfattning: 

Modell Pris (kr)   Årsvärmefaktor (SCOP) Förluster varmvatten
           
Bosch Compress EHP 11 LWM 77 000   3,5|3,0   920  kWh/år
CTC EcoHeat 310 72 500   3,9|3,4   1 050  kWh/år
Daikin EGSQH10S18AA9W 71 900   4,7|3,7   368  kWh/år
EviHeat GeoSun 1 10 78 000   4,0|3,5   430  kWh/år
IVT Premium Line EQ C10 87 000   4,4|3,6   420  kWh/år
Nibe F1245-10 75 000    4,6|3,8   395  kWh/år
Nibe F1255-16 86 500   5,0|4,1   307  kWh/år
Thermia Diplomat Optimum G3,10 79 000   4,7|3,6   290  kWh/år
Thorén Thor 10 80 000   3,7|3,2   700  kWh/år
Viessmann Vitocal 343-G 81 000   4,8|3,7   377  kWh/år

Tyvärr finns inget bergvärmepump test 2017, men detta test är det senaste som Energimyndigheten gjort och kan fortfarande ses som aktuellt.