Borrning

När man ska borra för bergvärme utgår man från husets värmebehov och värmepumpens tekniska förutsättningar. 

Normalt borras en energibrunn - eller borrhål som det också kallas - som är mellan 100-200 meter djup, men det händer att man borrar både grundare och djupare än så.

Även markens förutsättningar spelar roll. Ju längre söderut desto mindre djupt behöver man generellt borra för bergvärme. Dessutom påverkar markens fuktighet. Är det mycket vatten i marken så finns det också mer värme att hämta, vilket också bidrar till en billigare borrning.

För installationer för större fastigheter, bostadsområden eller bostadsrättsföreningar kan man borra flera borrhål bredvid varandra som "samkörs" för att fånga upp värmen.

Så, vad kostar borrning för bergvärmepumpar?

Varje borrning för bergvärme är olik den andra, så för en prisuppgift som stämmer exakt för dig är det bra att ta in flera offerter från olika leverantörer. 

Kan du göra rotavdrag bergvärme? Ja, borrningen är en del av arbetskostnaden och omfattas därför av ROT-avdrag. Din kostnad för bergvärmeborrning reduceras alltså redan där med 30%!

Mellan tummen och pekfingret kan man säga att priset för borrdjup bergvärme ligger på den här nivån:

Borrdjup bergvärme      Kostnad (före ROT)

100 m             27 000 - 32 000 kr

125 m             34 000 - 37 000 kr

150 m             41 000 - 44 000 kr

175 m             47 000 - 50 000 kr

200 m             53 000 - 56 000 kr

225 m             58 000 - 61 000 kr

250 m             65 000 - 68 000 kr

Om du borrar ett 200 meter djupt borrhål och det kostar 55 000 kr blir det alltså 38 500 kr efter ROT-avdrag bergvärme borrning är gjort. Det finns givetvis många andra faktorer som påverkar en bergvärme kostnad, men just borrningen är en av de större kostnadsposterna och också en viktig faktor för hur mycket värme bergvärmepumpen klarar av att leverera i slutändan.

Vill du läsa mer om ROT-avdrag kan du göra det på Byggmentors sida: ROT-avdrag.