Pris, fakta och test - bergvärmepumpar

 Bergvarmepumpar.n.nu sammanfattar vi den viktigaste informationen du behöver när det gäller att välja rätt bergvärmepump och rätt installatör för din bergvärme. Du får också veta hur du får ner kostnaden på din installation. Många undrar inför sin installation av bergvärme; hur mycket sparar man? Är bergvärme lönsamt?

Ja, för de allra flesta lönar sig dessutom installation bergvärme inom (förhållandevis) kort tid. Dessutom är driftskostnaden låg. Vi vet att installationskostnad bergvärme kan ses som hög, men tanken är att du över tid ska gå plus på din bergvärmepump!

Att installera bergvärmepumpar har blivit något av en svensk paradgren. Många har insett att bergvärme är ett mycket lönsamt alternativ för uppvärmning av svenska hus och villor. Det finns dock många alternativ att ta ställning till och aktörerna på marknaden för bergvärmepumpar är många - både leverantörer och installatörer. 

Här kan du läsa om:

Kostnad och besparing med bergvärme

Vi tittar också närmare på hur du räknar ut din potentiella besparing med bergvärme. Olika bergvärmepumpar har olika effekt och det gäller att välja en som är rätt dimensionerad för just ditt hus. Vi berättar hur du hittar rätt värmepump för just ditt behov.

Förnyelsebar energikälla 

Den internationella energiorganisationen IEA menar att geotermisk energi, som till exempel bergvärme, har potential att bli många gånger större än idag. Varför är inte svårt att förstå, den värme som finns naturligt i marken utnyttjas inte ens till en promille!

Att värmen är naturlig har också gjort att svenska Energimyndigheten klassat bergvärme som en förnyelsebar energikälla, i stil med vindkraft eller solenergi. Även om bergvärmepumpar kräver el för sin drift så är grundprincipen klimatvänlig då en värmepump skapar mer värme än vad den förbrukar el.

En teknik på uppsving

Den senaste åren har marknaden för värmepumpar ökat lavinartat, och det är just bergvärmepumpar som tagit de flesta marknadsandelarna. Detta har framför allt varit till fördel för privatpersoner som skaffar bergvärme. Med en ökande marknad har konkurrensen hårdnat och lett till sänkta priser och en snabb utveckling av tekniken. Dagens bergvärmepumpar är ofta avsevärt mycket mer effektiva än de som fanns för bara tio år sedan.

Denna stora marknad med många olika leverantörer (IVT, Bosch, Thermia, för att nämna några) och installatörer gör att du som konsument har en guldsits när det gäller att få lägre pris värmepump och därmed också sänka priset på din värmeförsörjning. Genom att förhandla klokt och läsa på ordentligt har du chansen att göra en riktigt bra affär! Du kan gå plus på bergvärme inom bara några år.