Fakta om bergvärmepumpar

Idag är det vanligast med denna lösning för privatpersoner, men allt fler större fastigheter skaffar fastighetsvärmepumpar och bergvärme. Bergvärme fungerar lika bra för en villa som för en kontorsbyggnad eller bostadsrättsförening.

Bergvärmepumpar fungerar på detta sätt: 

Ett hål på cirka 100 - 200 meter borras på tomten i anslutning till huset. Installationen blir dyrare ju djupare hålet är men pumpen blir samtidigt betydligt mer effektiv.

I borrhålet förs en "kollektorslang" ned. Denna slang är dubbelvikt och fylld med en frostskyddsvätska som tar till sig den värme som finns naturligt i marken. Specifikt handlar det om solvärme i det vatten som finns i mark och berggrund.

Idag finns det hundratals bergvärmeinstallatörer (kostnadsfri kontakttjänst för bergvärme via länken) över hela Sverige. 

Så här fungerar bergvärmepumpar:

  1. En vätskeblandning av vatten och frostskyddsvätska skickas ned i borrhålet/energibrunnen.
  2. Solens strålar har värmt upp marken och fått temperaturen att stiga. Vätskan fångar upp värmen.
  3. Den uppvärmda vätskan åker tillbaka upp ur hålet och förs in i bergvärmepumpen. Där interagerar den med pumpen, ett köldmedium (ämne med mycket låg kokpunkt) och en kompressor.
  4. Inuti pumpen genereras värme när köldmediet förångas. Denna värme förs sedan ut i husets värmedistributionssystem.
  5. Vätskan i slangen återanvänds och förs ner i marken igen för att fånga upp mer värme. 

7 fördelar med bergvärmepump


1. Bergvärme är en vanligt förekommande typ av värmepump
(en jordvärmepump fungerar på liknande sätt). Det gör att du som konsument har stora möjligheter att både välja mellan olika leverantörer och märken av bergvärmepump, men också olika installatörer när du begär in offerter. Vi rekommenderar alltid att ta in flera olika offerter för att få en mer rättvis prisbild av vad det kostar att installera bergvärme för just ditt hus.

2. Bergvärme utnyttjar värme som solen lagrat i marken - det är alltså en relativt miljövänlig form av energiförsörjning som inte förorenar eller skadar omgivningen. 

3. Den tekniska utvecklingen går framåt och dagens bergvärmepumpar är väldigt effektiva med en hög COP (värmefaktor).

4. Besparingen med en bergvärmepump är generellt hög. 
Det gör att återbetalningstiden med bergvärme är relativt kort, och för de allra flesta blir bytet en ren vinstaffär.

5. Den fungerar överallt. Hur effektiv bergvärmen är beror på många olika faktorer (ju längre söderut i landet desto billigare/mer effektivt), men idag fungerar faktiskt denna form av värmepump över hela Sverige.

6. Bergvärme omfattas av ROT-avdraget vilket gör att du får dra av 30% av arbetskostnaden.
Dels kan du använda det för arbetskostnaden för att borra för bergvärmen och dels arbetskostnaden för själva installationen. Detta gör bergvärme till en mycket prisvärd energiform.

7. För den som redan har ett vattenburet värmesystem i huset är bergvärme ett ypperligt val!