Länkar om bergvärmepumpar

Idag är fastighetsvärmepumpar för bergvärme ett allt mer populärt alternativ för bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, hyresvärdar eller samfälligheter. Bergvärme fungerar i princip likadant för en liten villa som för en större fastighet, det enda man skalar upp är dimensioneringen för att motsvara effektbehovet.

Bergvärme är allt oftare ett ekonomiskt alternativ för de bostadsrättsföreningar som tidigare använt fjärrvärme. 

Visste du att elnätsavgifterna i genomsnitt ökat med 7,5 procent sedan 2016? Under den senaste femårsperioden har elnätsavgifterna ökat med nära 25 procent. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. 

Bostadshus från sekelskiftet i Stockholm

Nils Holgersson Gruppen består av representanter från HSB Riksförbund, Riksbyggen, Hyresgästföreningen Riksförbundet och SABO.

Vill du komma i kontakt med installatörer som tar sig an större bergvärmeuppdrag? Få offert via Bergvärme-Info.se! Tjänsten är kostnadsfri.

Bergvärme för större fastighet

"Vanlig" bergvärme innebär att man borrar ett djupt hål som sedan fångar upp värme och värmer exempelvis en villa. För att utnyttja en kraftfull fastighetsvärmepump krävs två stora skillnader gentemot en privatinstallation av bergvärme:

 1. Fler och djupare borrhål. För att värme en villa på 100-200 kvadratmeter kan ett borhål på 150-160 meter räcka men för att exempelvis klara av att leverera värme till en samling bostadsrätter (lägenheter) kan man behöva borra många fler hål, som dessutom är djupare. Dessa "energibrunnar" kan vara så många som 10-20 stycken och vara runt 200-300 meter djupa. Det krävs helt enkelt mer yta för värmepumpens kollektorslang att samla värme på. 
 2. Mer kraftfull bergvärmepump dimensionerad för fastighet. Hårdvaran måste dimensioneras för att ha en tillräckligt bra COP (värmefaktor) för att klara av att generera den uppvärmning som krävs.

  COP, eller värmefaktor som det också kallas, berättar hur mycket värmeeffekt pumpen levererar i förhållande till hur mycket energi den kräver för att fungera. 

  En annan viktig faktor är att se på totala årsvärmefaktorn, eller SPF-värde som det också kallas. Seasonal Performance Factor (SPF) förklarar hur effektiv pumpen är över tid i ett specifikt hus med hänsyn tagen till vilka väderförhållanden som råder i det området.

Hål kan borras både rakt ner och mer i sidled. Placeringen av borrhålen beror på närheten till tidigare borrhål, vattenledningar och om det finns tunnlar eller annat att ta hänsyn till.

I övrigt är grundprincipen densamma för bergvärme för flerfamiljshus eller samfälligheter av exempelvis radhus - värme utvinns ur marken och växlas upp innan den distribueras i vattenburna värmesystem hos de boende.

Fördelarna är också de samma som gäller för vätskevärmepumparna hos privatpersoner; med bergvärme täcks uppemot 80-90 procent av ditt värmebehov vilket betyder rejäla besparingar kontra din nuvarande uppvärmning. 


Pris och besparing med fastighetsvärme

Störst besparing med en fastighetsvärmepump får de som idag har dyr direktverkande eluppvärmning eller kostsam fjärrvärme. Men rätt kalkyl får du först om du tittar på er fastighet eller förenings nuvarande energiförbrukning och sedan jämför den med den möjlig besparingen efter en bergvärmeinstallation.

En installation kan kosta många hundra tusen kronor, till och med över miljonen, men även besparingen är stor. En korrekt dimensionerad värmepumpslösning för ett eller flera flerfamiljehus kan betala tillbaka sig själv på 7-10 år. Det gör bergvärmepumpar för större fastigheter och byggnader till ekonomiskt trygga lösningar. Det kräver dock att de som sköter upphandlingen gör sin hemläxa och alltid tar in priser från flera värmepumpsleverantörer innan de fattar beslut om vem de ska välja.

Kom ihåg! Det är särskilt viktigt att den bergvärmeinstallatör ni väljer är kunnig och seriös då en felaktigt utförd installation kan bli kostsam. Kontrollera att de är medlemmar i SVEP (Svenska Värmepumpföreningen) och var noga med att ta in referenser i samband med att ni tar in offerter.

Tips för rätt effekt till rätt pris

När du tittar på de olika värmepumpslösningar ni får förslag på från möjliga leverantörer bör ni ha följande i åtanke:

Det är fullt normalt att använda sig av flera kraftfulla värmepumpar för att utnyttja deras samlade kraft.

Borrhålen för er bergvärme bör ligga med minst 20 meters avstånd mellan varandra, så ska ni genomföra en borrning för exempelvis tio borrhål krävs en relativt stor yta. Rådfråga era tilltänkta installatörer vad som krävs för att täcka era behov.

Stirra er inte blinda på enbart projektets kostnad, bergvärmen ska ju i slutändan innebära att ni sparar pengar. Ställ alltid priset ni betalar mot vad ni sparar, och slutligen mot hur lång tid det tar innan ni "tjänat tillbaka" pengarna.

Det är bara positivt om er fastighet, bostadsrättsförening eller motsvarande har fjärrvärme i dagsläget. Den kan ni ha kvar för att täcka upp under riktiga köldknäppar då bergvärmen kanske inte räcker till samt under elavbrott då era värmepumpar stannar av.

Bergvärme, bostadsrättsförening, fastighet

Vanliga frågor om bergvärme för BRF/flerfamiljshus:

 • Hur fungerar det att installera bergvärme i ett flerfamiljshus? Och går det att göra i en storstad?
  Det fungerar bra och går absolut att göra i en storstad, så länge rätt förutsättningar finns.

 • Hur mycket kan en investering som bergvärme spara årligen? 
  Hur mycket en bostadsrättsförening kan spara beror givetvis på förutsättningarna, hur investeringen ser ut kontra besparingarna. Finns det andra fastigheter i området som har bergsvärme? Är det enkelt att borra de hål som krävs?
 • Brukar det i allmänhet vara en god investering för en bostadsrättsförening att byta från fjärrvärme?
  Svaret här kan bara bli ja. 
 • Vad kan vi börja tänka på om vi vill byta till bergvärme?
  För att det snabbare ska löna sig att installera bergvärme för en eller flera större fastigheter, i en förening för hyresgäster/bostadsrätter och liknande - se till att ni först får ner ert energibehov. 

Här kan du läsa om tre olika bostadsrättsföreningar: 


Föreningarna är olika stora och har skilda geografiska lägen. Det de har gemensamt är att de alla sänkte sina kostnader för uppvärmning tack vare bergvärme.

Klicka på bilden för att se 3 fakta om storskalig bergvärme